درباره ما

شرکت دانش بنیان بلوپرینت، گروهی فعال در حوزه IT و اجرا و پیاده سازی پروژه های کامپیوتری و نوآورانه است. در بلوپرینت، هدف ما ساخت محصولات و اجرای انواع پروژه هایی است که فرایند های مختلف را آسان می کنند و تلاش می کنیم در راستای پیشرفت و هوشمند سازی زندگی قدم های بزرگی برداریم. بلوپرینت از جمع کارشناسانی مجرب و تیم فنی متخصص تشکیل شده است و مدیریتی با تجربه و توانمند، این گروه را به سمت گسترش هدایت و رهبری می کند.

”زندگی در عصر ارتباطات، باعث ترغیب فرایندها به سوی هوشمند شدن و اجرای مراحل هر کار به طور مجازی می شود. بلوپرینت شرکتی فعال در راستای پیشرفت و ساده سازی زندگی عمومی و وفق گرفتن با دنیای عجیب و هوشمند فناوری است. ما می کوشیم که همگام با سرعت سرسام آور پیشرفت تکنولوژی، همواره به روز باشیم. “